Технически изисквания за представяне на оферта


с. 1
Технически изисквания за представяне на оферта:
Обрязан формат: 148 х 210 мм;

Хартия тяло: 80 гр/кв.м офсет;

Хартия корица: 300 гр/кв.м хром мат;

Цветност тяло: 1+1;

Цветност корица: 4+1 (CMYK);

Подвързване: термолепене;

Експонация: СТР за корицата и отпечатване от паус за тялото;

Тираж: 200 броя.
Наименование

Страници

Цени

Сборник 1

515
Сборник 2

395
Сборник 3

575
Сборник 4

340
Сборник 5

375
Сборник 6

675
Сборник 7

675
Сборник 8

585
Сборник 9

630
Сборник 10

440Да се посочат цени без ДДС, като не се включва предпечат и дизайн, а само експонация от готов файл. Файловете са композитни PDF, PS или EPS, без регистри, раздути за обрязване.


Срок за изработка на един сборник - 5 работни дни.
Срок за окончателно отпечатване на всички сборници – 10.03.2010 г.
Сроковете започват да текат след потвърждаване годността на подадените изходни материали. Стойността на поръчката е дължима към деня на предаване на готовата продукция.
с. 1

скачать файл