Обикновено сесия за незабавни съобщения се започва, като щракнете


с. 1
Изпращане и получаване на незабавни съобщения

В Office Communicator можете да започнете сесия с незабавни съобщения с един контакт, с няколко контакта,


както и с група.

Изпращане на незабавно съобщение

Обикновено сесия за незабавни съобщения се започва, като щракнете двукратно върху името на даден контакт в списъка с контакти.

Изпращане на незабавно съобщение

В списъка с контакти щракнете двукратно върху даден контакт, напишете съобщение и натиснете клавиша ENTER.Добавяне на муцунка

Поставете курсора за текст върху мястото, на което искате да добавите емотикон, щракнете върху бутона за емотикон, а след това изберете желания емотикон.Изпращане на незабавно съобщение до група

Задръжте натиснат клавиша CTRL и изберете няколко контакта. Щракнете с десния бутон на мишката върху последния контакт, а след това изберете Изпращане на незабавно съобщение или натиснете клавиша ENTER. Можете също да щракнете с десния бутон на мишката върху дадена


група, след което щракнете върху Изпращане на
незабавно съобщение.

Започване на конферентен разговор с хора във или извън вашата фирма

Щракнете върху бутона Меню, след което върху опцията Започване на събрание, за да започнете нов разговор. За да поканите някой от вашата фирма, щракнете върху бутона Покани, след което изберете даден контакт от списъка. За да поканите някой извън вашата фирма, в прозореца за нов разговор, щракнете върху стрелката до бутона Покани, след което щракнете върху Поканване по електронна поща. Имейл съобщението се отваря в Microsoft® Office Outlook®. (Ако нямате Outlook, може да копирате текста на поканата в програма за електронна поща по ваш избор.) Изпратете имейла до поканения, който може да се присъедини към разговора с помощта на Communicator или на уеб браузър.

Получаване на незабавно съобщение

Когато даден контакт ви изпрати незабавно съобщение, в долния десен ъгъл на екрана на компютъра ще се покаже уведомление с покана за незабавно съобщение.Получаване на незабавно съобщение

За да приемете покана за незабавно съобщение, щракнете върху левия екран.Задаване на състоянието на „Не ме безпокойте” при получаване на покана

Щракнете върху бутона Пренасочване, след което щракнете върху Задаване на Не ме безпокойте. Тази функция обикновено се използва,


когато състоянието ви се показва като достъпно, но вие сте в непланирано
събрание или провеждате важен разговор. Новото състояние на присъствие
ще остане активно до началото на следващия час.

Споделяне на работния плот

В Communicator 2007 R2 можете да споделяте работния плот с други участници, например, за да показвате диапозитиви или да споделяте други документи и приложения. Можете също да споделите управлението, така че другите участници да могат да използват мишката и клавиатурата на компютъра в работния плот.

Споделяне на работния плот

По време на разговор или комуникиране с незабавни съобщения, щракнете върху бутона Споделяне, след което върху Споделяне на работния плот, за да разрешите на другите потребители да виждат целия работен плот на компютъра.Управление на споделянето

За да споделите управлението, така че друг потребител да може да използва мишката и клавиатурата на компютъра в работния плот, щракнете върху стрелката надолу до Управлява: <вашето име>, след което под Споделяне на управлението щракнете върху името на участника. За да разрешите на всеки участник да поема управлението, щракнете върху Споделяне на управление с всички участници.Карта за бърза справка за управление на контактите, присъствие и незабавни съобщенияЗапознаване с управление на контакти, присъствие и незабавни съобщения в MicrosoftOffice Communicator 2007 R2

В тази карта за бърза справка ще намерите най-често извършваните задачи при управление на контакти, управление на информация за присъствие и свързване с други потребители.Къде да се намери повече информация

За повече информация посетете следните раздели в онлайн помощта на Microsoft® Office Communicator 2007 R2: Управление на контакти и списък с контакти, присъствие, изпращане и получаване на незабавни съобщения и как


да се свързваме с други потребители. (За достъп до онлайн помощ щракнете върху бутона Меню, след това върху Помощ, след което щракнете върху Помощ за Microsoft Office Communicator.)

Управление на контакти и списък с контакти

Списъкът с контакти представлява списък с колеги, членове на семейството ви и приятели, с които комуникирате


найчесто. При първоначално инсталиране на Office Communicator, трябва да създадете вашия списък с контакти.

Търсене на контакт

Въведете името или имейл адреса на съответния контакт в полето Търсене.Добавяне на контакт или група за разпространение в списъка с контакти

Въведете името на контакта или групата за разпространение в полето Търсене, а след това плъзнете името от полето Резултати от търсенето в списъка с контакти.Добавяне на контакт извън фирмата

За да добавите публичен контакт за незабавни съобщения от AOL® Instant Messenger, Yahoo® Messenger, MSN® Messenger, Windows Live® Messenger или външен контакт (контакт, чиято фирма е в сдружение с вашата), въведете имейл адреса на съответния потребител в полето Търсене, след което плъзнете името му/й от полето Резултати от търсенето в списъка с контакти. (За да добавите публичен контакт за незабавни съобщение, вашата фирма трябва да е конфигурирана за публично свързване чрез незабавни съобщения. За допълнителна информация се свържете с вашия системен администратор.)Преглед на визитката на контакт

Щракнете върху бутона Присъствие на контакта.Добавяне на контакт само с телефон

За да добавите телефонен номер към списъка с контакти, напишете номера в полето за търсене, след което плъзнете телефонния номер от полето с резултати от търсенето в списъка с контакти.Създаване на група по избор

В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху името на групата, изберете Създаване на нова група, въведете име за групата, след което натиснете клавиша ENTER. За да добавите контакти към групата, плъзнете ги от съществуваща група или от полето Резултати от търсенето.Настройки за печат За най-добри резултати настройте опциите на принтера на: Размер на хартията: A4 (210 x 297 mm) / ориентация: Пейзаж / двустранен печат: Двустранно, обърни по късата страна

© 2008 - 2009 Microsoft Corporation. Всички права запазени.

Тази информация е предоставена „както е” без какъвто и да е вид гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но без ограничение, подразбиращите се гаранции за търговия и/или годност за определена цел.

Персонализиране на информацията за присъствие

Office Communicator предоставя пълен набор от атрибути за лично присъствие, които можете да персонализирате и да правите достъпни за другите контакти, за да улесните потребителите да комуникират с вас. Както е показано на илюстрацията, атрибутите за присъствие включват състоянието за присъствие, местоположението ви и лични бележки.Добавяне и публикуване на телефонни номера

В заглавната лента на Office Communicator щракнете върху бутона Меню, върху Инструменти, Опции, а след това щракнете върху раздела Телефони. Щракнете върху бутона за телефонния номер, който искате да добавите. Въведете телефонния номер, а след това щракнете върху бутона OK. Поставете отметка в квадратчето Публикувай този телефонен номер, за да направите номера видим за другите потребители. След като добавите телефонния номер, трябва да промените нива на достъп за тези контакти, с които искате да споделите номера. За повече информация вж. в темата „Контролиране на нивата на достъп до информацията за присъствие” в тази карта.Ръчна промяна на състоянието на присъствие

Щракнете върху бутона Присъствие, след което изберете състояние.Задаване на местоположението

Щракнете върху бутона Присъствие, посочете Текущо местоположение,


а след това изберете местоположение или създайте ново такова.

Създаване на бележка

Щракнете върху полето Въведете бележка, след което напишете бележка. След като приключите, щракнете извън полето.

 

Информация за присъствие и нива на достъп

Всеки контакт на Communicator, включително и вие, разполага с пълен набор от атрибути за присъствие, описващи достъпността, дейността и готовност за комуникиране. Атрибутите за присъствие също включват информация за контакт като телефонни номера, лични бележки и местоположение. Количеството и типът на информацията за присъствие, която искате да е достъпна за другите потребители, се контролира от нивата на достъп. Например, при задаване на даден контакт на ниво на достъп Екип, съответният потребител ще разполага с достъп до вашите мобилен телефонен номер, информация за заетост в календара и местоположение, както е показано в следната таблица.
*Ако тези атрибути са определени в Active Directory®, те ще са видими за всички контакти във фирмата, независимо от съответните нива на достъп.Ще са видими също и за външните контакти, в зависимост от назначените им нива на достъп. Няма да са видими обаче, за публичните контакти за незабавни съобщения.


Комуникиране с контакти

Всеки контакт в списъка с контакти разполага с бутон за присъствие и текст за състояние, отговарящи на достъпността и готовността за комуникиране на съответния потребител. Можете да използвате състоянието, указано от бутона за присъствие, за да определените кой режим на комуникиране е най-добър за връзка с контакта. Office Communicator предоставя много опции за комуникация. Например, можете да щракнете двукратно върху определен контакт, за да започнете сесия с незабавни съобщения, да щракнете върху бутона за повикване за повикване с едно щракване или да щракнете върху бутона за присъствие, за да получите допълнителни подробности за контакта или опции за комуникиране.Определяне на достъпността на контакт

Вж. състоянието и бутона Присъствие на съответния контакт.Преглед на визитката на контакт

Щракнете върху бутона Присъствие на контакта.Преглед на начините за комуникиране с контакт

Щракнете с десния бутон на мишката върху съответния контакт в списъка с контакти.Преглед на опциите за телефонно повикване

Щракнете върху стрелката отдясно на бутона за повикване за съответния контакт.Получаване на уведомление при промяна на достъпността на контакт

В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху контакта, след което щракнете върху Маркер за уведомявания за промяна на състоянието. При промяна на състоянието


на контакта на „Офлайн” или „Достъпен”,
ще получите уведомление на работния плот.

Контролиране на достъпа до информацията за присъствие

Използвайте нивата на достъп в Office Communicator


за контролиране на информацията за присъствие, която другите потребители виждат. Например, вероятно разполагате с малък списък с колеги, които искате да имат достъп до мобилния ви телефонен номер. За да направите мобилния
си номер достъпен за даден контакт, назначете контакта на ниво на достъп Екип или Лични.

Превключване на изгледа за нива на достъп

Щракнете върху бутона Промяна на изгледа и щракнете върху Нива на достъп.Промяна на нивото на достъп на контакт

Щракнете с десния бутон на мишката върху името на даден контакт, щракнете върху Промяна на нивото на достъп, след което изберете ниво. Можете също да плъзнете контакт в група на ниво на достъп, ако сте задали изгледа за нива на достъп за списъка с контакти.Блокиране на възможността на потребител
да се свързва с вас

В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху името на даден контакт, щракнете върху Промяна на нивото на достъп, след което изберете ниво на достъп Блокиран.Създаване на списък с контакти с разрешение
да ви прекъсват


Превключете към изгледа на нива на достъп, след което плъзнете контактите, които искате да могат да ви прекъсват, докато присъствието ви е зададено на Не ме безпокойте, в нивото на достъп Екип.
с. 1

скачать файл