Нов управителен съвет на нсорб


с. 1


НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ


На 5 март продължи работата на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България по останалите от 30 януари, точки от дневния ред – избор на ръководни органи и одобряване състава на постоянните комисии на Сдружението.
Членове на новия Управителен съвет на Сдружението са кметове, избрани за първи, втори или трети мандат, от различни по големина общини от всички краища на България, което гарантира представителство на специфичните интереси на всички общини, както и приемственост в дейността на Организацията.

МАЛКО ЦИФРИ ЗА НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Членовете на УС са представители на различни по големина общини

23% от членовете на УС са кметове на общини с население до 20 000 души

30% - от 20 000 до 50 000 души

30% - от 50 000 до 100 000

17% - над 100 000

2. Членовете на УС представляват общините от всички краища на България и от шестте региона за планиране

5 са от общини от Югозападен район за планиране

1 от община от Северозападен район за планиране

2 от общини от Северен централен район за планиране

6 от общини от Североизточен централен район за планиране

1 община от Югоизточен централен район за планиране

4 общини от Южен централен район за планиране


3. Мнозинството от членовете на УС кметове втори или трети мандат

12 - втори мандат и 1 трети мандат – 68%

6 – новоизбрани – 32%

4. 11% от състава на УС са жени – 2 при една в предишния УС.
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ

На първото си заседание Управителният съвет избра за свой Председател – д-р Красимир Мирев, кмет на община Търговище, кмет втори мандат.

Заместник председатели на УС на НСОРБ са Веселин Златев, кмет на община Шумен, кмет втори мандат, Детелина Николова, кмет на община Добрич, кмет първи мандат, Хасан Азис, кмет на община Кърджали, кмет първи мандат.Останалите членове на Управителния съвет са както следва:

 1. Арбен Мименов, кмет на община Сатовча. Кмет втори мандат.

 2. Богомил Белчев, кмет на община Габрово. Кмет втори мандат.

 3. Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев. Кмет трети мандат.

 4. Дилян Енкин, кмет на община Троян. Кмет трети мандат.

 5. Дора Янкова, кмет на община Смолян. Кмет първи мандат.

 6. Евгени Желев, кмет на община Стара Загора. Кмет втори мандат.

 7. Емил Дичев, кмет на община Белослав. Кмет втори мандат.

 8. Емил Иванов, кмет община Своге. Кмет втори мандат.

 9. Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово. Кмет първи мандат.

 10. Иван Аспарухов, кмет на община Мездра. Кмет втори мандат.

 11. Людмил Спасов, кмет на община Кюстендил. Кмет първи мандат.

 12. Николай Трифонов, кмет на Несебър. Кмет втори мандат.

 13. Ремзи Юсеинов, кмет на община Кубрат. Кмет втори мандат

 14. Светльо Якимов, кмет на община Дългопол. Кмет първи мандат.

 15. Стефан Софиянски, кмет на Столична община. Кмет трети мандат.

с. 1

скачать файл