Днес Европейската комисия възложи на седем експерти търсенето на


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, Х декември 2012 г.Вече се търси следващият председател на Европейския съвет за научни изследвания

Днес Европейската комисия възложи на седем експерти търсенето на следващия председател на Европейския съвет за научни изследвания (ЕСНИ) — агенцията на Европейския съюз за финансиране на авангардни научни проекти. Комитетът ще бъде оглавен от лорд Сейнсбъри, почетен ректор на Кеймбриджския университет и бивш британски министър на науката. Експертите ще препоръчат на Европейската комисия подходящите кандидати в необходимия срок, преди следващият председател на ЕСНИ да встъпи в длъжност на 1 януари 2014 г. Той ще поеме тази функция от сегашния председател Хелга Новотни.

За петте години от създаването си ЕСНИ успя да се наложи като отлично работеща агенция за финансиране на научна дейност в неизследвани досега области, като подпомага научни изследвания изцяло въз основа на техните върхови постижения. Тъй като ЕСНИ все още укрепва позициите си, ролята на следващия председател ще бъде изключително важна. Председателят на Съвета ще бъде гласът и лицето на организацията пред обществеността и ще се застъпва за нейните ръководни принципи ― отлично качество, ефективност и независимост.

Eвропейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „ЕСНИ вече е един от най-значимите източници на финансиране за изследователска дейност в световен мащаб и за радост лорд Сейнсбъри откликна на поканата ми да даде своя принос за развитието му в този възлов момент. Като министър на науката на Обединеното кралство през 2004 г., неговата решителна подкрепа на замисъла за ЕСНИ проправи пътя за това европейско начинание, което впоследствие се оказа истинско постижение. Гордеем се с факта, че един от основателите на Съвета ще ръководи подбора на бъдещия му председател — преломен момент от историята на ЕСНИ.“

При приемането на поканата на Комисията лорд Сейнсбъри сподели: „ЕСНИ вече е добре функционираща структура, която е напът да се превърне в опитна финансираща организация и която по нищо не отстъпва на най-добрите в света. Тя се радва на голямо признание благодарение на своите ръководни принципи — независимост и научно превъзходство. Радвам се, че мога да дам своя принос на този нов етап, свързан с толкова предизвикателства, като при това ще имам удоволствието да работя заедно с шестима толкова изтъкнати колеги.“

Контекст

Членовете на комитета, натоварен със задачата за намирането на новия председател, ще бъдат:  • Лорд СЕЙНСБЪРИ, член на Лондонското кралско общество, почетен ректор на Кеймбриджския университет

  • Катрин СЕСАРСКИ, главен съветник, Комисия по атомна енергия и алтернативни източници на енергия, бивш върховен комисар по въпросите на атомната енергия във Франция

  • Сюзън ФОРТИЕ, председател на Съвета за естествени науки и инженерство на Канада

  • Михал КЛАЙБЕР, председател на Полската академия на науките, бивш член на Научния съвет на ЕСНИ

  • Ядран ЛЕНАРЧИЧ, директор на института „Йозеф Стефан“, Любляна

  • Ервин НЕЕР, директор емеритус на Института за биофизична химия „Макс Планк“, носител на Нобелова награда за медицина

  • Салваторе СЕТИС, бивш директор на висшето учебно заведение Scuola Normale Superiore, Пиза, бивш член на Научния съвет на ЕСНИ

Европейският съвет за научни изследвания бе създаден със Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие за насърчаване на научни изследвания с високо качество в Европа. Той отпуска безвъзмездни средства чрез открити конкурси за проекти, водени от млади и утвърдени изследователи, независимо от техния произход, които работят или идват да работят в Европа. Единственият критерий за подбор са показани върхови научни постижения. Целта е да се набележат най-добрите идеи, да се задържат най-добрите специалисти в Европа и да бъде призната и популяризирана тяхната работа, като същевременно се привлекат и други талантливи учени от чужбина. Съгласно предложенията на Комисията за следващата седемгодишна програма за финансиране на научни изследвания от ЕС, наречена „Хоризонт 2020“ (2014 г. — 2020 г.), бюджетът на ЕСНИ следва бъде увеличен до над 13 млрд. евро спрямо 7,5 млрд. евро за периода 2007 г. — 2013 г.

Длъжността на председателя на ЕСНИ според „Хоризонт 2020“

С предложенията на Комисията за конкретната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ се създава функцията на председателя на Съвета. Той трябва да бъде избран измежду опитни и международно признати учени. Председателят на ЕСНИ се установява в Брюксел за срока на изпълнение на длъжността и посвещава времето си основно на работата на Съвета. Председателят на ЕСНИ се назначава от Комисията с мандат от четири години, който може да бъде подновен веднъж, и ще получава възнаграждение, съответстващо на възнагражденията на висшите ръководители в Комисията. Процедурата по подбор и избраният кандидат се одобряват от Научния съвет на ЕСНИ.Създаването на комитет за подбор на кандидати бе една от препоръките в доклада на работната група по ЕСНИ, който бе изготвен след средносрочния преглед на работата на ЕСНИ:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)IP/12/1393

с. 1

скачать файл