Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж к. Тракия бл. 16 вх. 5 ет


с. 1


Изх.№ ПДП001851 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5706176028

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл.16 вх.5 ет.5 ап.13

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001772 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001851 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП002087 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 7802253524

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. Климент Охридски N1Б

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001992 / 6/13/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП002087 / 15.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001648 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5307318502

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Свиленград, бул. България N61 вх.А ап.2

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001682 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001648 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001955 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6912230831

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Екзарх Йосиф N18

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001757 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001955 / 13.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001813 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6006261928

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N19 вх.1 ет.1

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001847 / 6/12/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001813 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001539 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4205120507

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Княз борис I N89

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001575 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001539 / 08.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001802 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5305190840

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Лозенградска N6

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001731 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001802 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001706 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 175997280

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Панайот Хитов N3

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001508 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001706 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001486 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5609080498

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Иван Вазов N9

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001477 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001486 / 08.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001869 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5206170865

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Цар Крум N14

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001800 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001869 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001472 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4307134036

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Преслав N2

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001454 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001472 / 08.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП002008 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6910069060

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N26 ет.2 ап.4

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001917 / 6/13/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП002008 / 13.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001821 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4607200627

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N25 вх.4 ет.3 ап.9

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001856 / 6/12/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001821 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001754 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6611176273

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Княз борис I N117

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001840 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001754 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001872 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 2208030640

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие к.в Свобода N22 вх.1

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001870 / 6/12/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001872 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП002007 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 7305110724

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие к.в Свобода N20 вх.2

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001916 / 6/13/2012 1:29:18 PM

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП002007 / 13.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП002054 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 3904300473

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N8

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001961 / 6/13/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП002054 / 14.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001440 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5006032004

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Рибарска N8

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001370 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001440 / 08.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

НЕВЕНА ТОМОВА ЧАПАРОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001623 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4810107712

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Цар Асен N4а

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001657 / 6/11/2012 10:11:12 AM

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001623 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001875 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6909210486

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Солна N11 вх.2 ет.2

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001810 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001875 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001980 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4602070623

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N1

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001801 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001980 / 13.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001714 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5408210579

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N21 вх.1 ет.3 ап.8

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001511 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001714 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001911 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6801060616

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Тракиец N34

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001634 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001911 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001744 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4407010471

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Александър Велики N13

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001459 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001744 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001691 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6205150594

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие кв. Свобода N23 вх.1 ет.2 ап.3

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001491 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001691 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001675 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 147199923

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Нео Анхиало N8-9

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001469 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001675 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001672 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 147199909

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Нео Анхиало N8-9

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001466 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001672 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001674 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 147199916

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Нео Анхиало N8-9

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001468 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001674 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001976 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 2302020891

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Велико Търново N15

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001792 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001976 / 13.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001853 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5902176834

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Крайбрежна N27

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001867 / 6/12/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001853 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ГЕОРГИ ТОШЕВ ДИОНИСОВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001677 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 7210100780

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Цар Асен N11

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001475 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001677 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001881 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 4803170666

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Отец Паисий N19

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001601 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001881 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001734 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 7008220880

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Цар Калоян N6

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001595 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001734 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001743 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5410105893

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Поморие ул. Теменуда N7

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001610 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001743 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001779 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6808237010

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. София ул. Люлин Планина N3

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001709 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001779 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП002048 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5712060485

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Несебър, Общ.Странджа ет.1 ап.115

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001955 / 6/13/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП002048 / 14.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001577 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6704300450

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Несебър, Общ. Роза N1 ап.115

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001607 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001577 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001587 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 7712289048

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул Гладстон N 125 ет.2

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001401 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001587 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001480 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 6304280576

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. Странджа N134

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001464 / 6/8/2012 2:18:08 PM

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001480 / 08.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СВЕТЛА ТОЛЕВА ДРАГНЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001562 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 8205056468

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Витоша, N1 ет.2 ап.5

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001377 / 6/8/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001562 / 11.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001864 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5811192500

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, жк. Възраждане, N52 Вх. В ет. 4 ап.46

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001868 / 6/12/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001864 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СИЙКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.Изх.№ ПДП001936 -1/ 13.08.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
чл. 32 от ДОПК

До : 5809270900

ЕГН/ЕИК :

адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Света Троица, N145 вх.В ет.10

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ при Община Поморие, на адрес: гр.ПОМОРИЕ УЛ.”СОЛНА”№5 ЦАО ст.2 , за връчване на следните документи:

1. АУЗД №: АУ001724 / 6/11/2012

2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП001936 / 12.06.2012

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес : pomorie.org


Публичен изпълнител

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГАНЕВ

....................................................................................(име,подпис, печат)Дата на поставяне на таблото:

14.08.2012г.

Свидетели: 1 ………………………

2 ………………………Дата на сваляне от таблото:

...........................г.с. 1

скачать файл