Националната политика за подкрепа на високоефективното производство на топлинна и електрическа енергия е разработена на базата на Директива 2004/8/ес на Европейския парламент и Съвета от 11 февруари 2004г
Искане на Комисията за доклад, съгласно член 6, §3 и член 10, §2 от Директива 2004/8/ео на Европейския парламент и Съвета относно насърчаване на комбинираното производство на енергия 46.1kb. 1 стр.

Семинар за туристически агенции, гидове и туроператори на тема „ Практикуване и организиране на еко- и велосипеден туризъм" 5-6 юли 2013, хотел „Свети Никола", Сандански
Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански има удоволствието да Ви покани на Обучителен семинар за туристически агенции, гидове и туроператори на тема „Практикуване и организиране на еко- и велосипеден туризъм“ 57kb. 1 стр.

Магията на побитите камъни: Развитие и промоция на екотуризма с участието на местните общности”
Побити камъни”. Проектът ще популяризира развитието на екотуризма в три общини, стопанисващи феномена 26.07kb. 1 стр.

Приложение №1 Проект! Правилник за организацията на консултативния съвет по туризъм към община видин раздел I общи положения ч
Чл. 1 Този правилник се приема съгласно изискванията на чл. 10а, ал. 7 и във връзка с прилагането на чл. 10а, ал. 5 от Закона за туризма и с него се уреждат числеността, състава 56.32kb. 1 стр.


Одобрявам кмет на община чупрене /ваньо костин/ задани е
Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на с. Долни лом и. Горни лом община чупрене 46.52kb. 1 стр.

Г е връчен на г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството му на ръководител на одитирания обект, проект на одитен доклад
Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, процедури bg161PO003 04 „Технологична модернизация в малките и средни предприятия” и bg161PO003 06 „Технологична модернизация в малките и средни предприятия” за периода от 01 6.57kb. 1 стр.


Решения на общс долни чифлик от 08. 06. 2010г
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг приема Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община 172.84kb. 1 стр.

9 - реконструкция и обновяване на градски обществени центрове с многофункционални характеристики
Територии и обекти с потенциални възможности за регенерация – проекти и идеи за проекти 47.68kb. 1 стр.

Информационен бюлетин
След проблемите в отношенията между Израел и Турция от началото на юни 2010 г се води активна кампания за пренасочване на израелски туристи от Турция към България и промотиране на България като атрактивна туристическа дестинация сред 43.72kb. 1 стр.

Швейцария природа и култура
С тази екскурзия ще доловите величието на природата – красивите езера на Италия и Швейцария, Алпите и живописното изкачване със зъбчата железница до Юнгфрау… 42.09kb. 1 стр.

Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки принос за развитие на екотуризъм в Еминска планина Десислава Алексова*,1
Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки принос за развитие на екотуризъм в Еминска планина 158.81kb. 1 стр.

17 април (сряда) час
Музикалното събитие се провежда под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова със съдействието на посолството на Република Австрия и Н. Пр посланик Герхард Райвергер 146.18kb. 1 стр.

Водолюбиви птици от 10 вида бяха регистрирани около яз. "Ивайловград" и поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Ивайловград и поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се състоя между 13 и 15 януари 2012 г 21.38kb. 1 стр.

Цени и условия за участие
Внимание! Моля, запознайте се внимателно с реда за отдаване на презентационните маси в различните зали 40.51kb. 1 стр.

Кметът на Велико Търново разпореди разработване на софтуер за обозначаване на места за почистване в интерактивна карта
Днес ще се проведе балотаж между двама от кандидатите, като разликата между тях е само два гласа Румен Горанов, издигнат от българско Национално движение вмро получи 84 гласа, а Петър Атанасов от пп герб – 82 гласа 430.33kb. 2 стр.

Обн. Дв бр. 14 от 17 Февруари 2012г
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със съхранението на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация в земните недра 589.42kb. 3 стр.

Квалификационна характеристика професионално направление „туризъм” специалност „Културни и социални дейности в туризма със специализация по руски / английски / немски / френски език” образователно-квалификационна степен „магистър” срок на
Срок на обучение: 1,5 година (3 семестъра). Зимен семестър: ноември-януари, сесия – февруари; Летен семестър: март-май, сесия – юни; ІІІ семестър (юли-септември); ноември: защита на магистърска дипломна теза 181.02kb. 1 стр.

Кръгла маса за реинтродуцираните за първи път в България тарпани (диви коне) ще се състои днес в Крумовград
Европа преди столетия, бяха докарани от Холандия преди три месеца в рамките на проекта за устойчиво развитие на Източните Родопи „Новото тракийско злато (нтз)“ в района на с. Сбор, Крумовградско 37.26kb. 1 стр.