Оферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата 329.32kb. 1 стр.Национална Здравноосигурителна Каса
Националната здравноосигурителна каса на обвиненията, отправени от проф. Борисова, не толкова, за да защитим институцията, колкото да обясним – за кой ли път – че промените в Критериите за лечение на захарен диабет са продиктувани от стремежа да бъдат защитени 48.47kb. 1 стр.

Факултет по дентална медицина
Зъбен кариес – класификация. Основни принципи за съставяне и критичен анализ на съществуващите класификации 62.45kb. 1 стр.

Комисия по здравеопазването
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №002-01-70, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г 307.97kb. 1 стр.

За тази сценка ви е нужна маска на Батман и двама герои момче и момиче. Излиза първо момичето
За тази сценка ви е нужна маска на Батман и двама герои – момче и момиче. Излиза първо момичето 22.29kb. 1 стр.

04 юни 2013 г. Тема: здравеопазване болница с 8000 лв глоба -затворила за Нова година
Маданската болница е наказана с 8000 лв., защото е спряла дейност за 10 дни по Коледа и Нова година. Шефът й д-р Стефан Хаджиев е санкциониран с още 500 лв. Водещи специалисти били в отпуск, правил се и ремонт на две отделения, обясниха от 272.35kb. 1 стр.

Република Йемен Посолство на Република България
В страната има свободен валутен режим. Чужда валута може да бъде обменяна свободно както в банките, така и в обменните бюра. Със започването на политическата и икономическа криза по-трудно е да бъде обменена местна валута за конвертируема 78.99kb. 1 стр.

Лекции 45 часа упражнения
Формират се две оценки – от колоквиума по цитология и средна текуща оценка за семестъра 21.8kb. 1 стр.Програма „Развитие на човешките ресурси 2007 2013 г
Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във фми на су” 12.07kb. 1 стр.

Мотиви по нохд 45 / 2010 год по описа на софийски окръжен съд
Софийска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт в софийски окръжен съд за разглеждане срещу 173.88kb. 1 стр.

Приюти за безнадзорни деца
Това е част от превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот на децата на улицата с оглед предотвратяване на повторното изпадане в състояние в безнадзорност и откъсване от неблагоприятната среда 49.75kb. 1 стр.

Endomethasone n ендометазон n състав
Хидрокортизон ацетат гр 24.64kb. 1 стр.

Оферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата 169.57kb. 1 стр.

Близо 5 млн лв глоби ще трябва да платят болниците на здравната каса за установени нарушения през 2010 г., съобщиха от нзок. 1 млн лв от тях са от близо 4500 акта и наказателни постановления. 3 млн лв
За сравнение, м г на болниците бяха изплатени над 1 млрд лв. Според закона за бюджета на касата за 2010 г общите приходи от глоби и санкции е трябвало да бъдат 12 млн лв 483.27kb. 1 стр.

Мотиви по н ч. Х д. 220 по описа за 2011г на Районен съд –Е. П
Д.,обл. Софиска,в съучастие като съизвършители са нанесли побой на С. С. Д. удряйки я с ръце и крака в областта на главата,като с това й причинили временно разстройство на здравето,извън случаите по чл 181.77kb. 1 стр.

Роботизирана огъваща система: astro-с
Робота е свързан със сервоелектрически абкант с максимално усилие от 36 тона. Предназначението на екстремно компактната високопроизводителна машина е за огъване на тънки и малки по размери детайли за отраслите на електрониката 6.48kb. 1 стр.

Изпаренията от разредители и бои или лакове на синтетична основа при определени условия могат да се запалят или предизвикат експлозия
Премахване източниците на запалване: цигари,уреди които предизвикват открита искра,облекла отсинтетични материали и др 14.14kb. 1 стр.