Средно общообразователно училище „димчо дебелянов” гр. Бургас 8005, к-с „Славейков” до бл. 5, телефон/факс: 056 / 88 60 61 заповед
На основание член 147, алинея 1, точка 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета 81.85kb. 1 стр.

Изграждане на понятието реално число. Методика на изучаване
Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им 27.48kb. 1 стр.


Книгата "Въведение в програмирането със C#" Предлагаме ви решения на задачите от книгата "
Предлагаме ви решения на задачите от книгата "Въведение в програмирането със C#", заедно с анализ на задачата, описание на използваните идеи, алгоритми,подходи за решаване и тестове 402.24kb. 1 стр.

Н. Гоенка Формуляр за кандидатстване
Моля отговорете изчерпателно на въпросите. Цялата информация, изпратена по време на регистрационния период, ще бъде обработвана от Випассана сдружението като поверителна. Чрез подписване на този формуляр, давате съгласието си за това 63.34kb. 1 стр.

Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет
От една страна, това разнообрази Интернет-пространството, но от друга усложняването доведе до предоставяне на повече права на Интернет-браузърите 206.8kb. 1 стр.

Божият път към по-добрър живот
Други пък смятат, че многото пари ще свършат работа, затова се втурват да печелят пари по всякакъв начин и с всякакви средства. Твърде късно те откриват, че умножаването на богатството им носи само повече проблеми и несигурност 93.59kb. 1 стр.

Китайският философ Лао Дзъ преди много години е казал: „Пътуването от хиляди мили започва е една стъпка
За всеки от нас тази първа стъпка е нещо различно и всеки от нас пътува по своя собствен ротариански път 20.28kb. 1 стр.

І. Тема: “Eднакви триъгълници”. ІІ. Цели на самостоятелната работа
Получаване на информация, доколко учениците са усвоили материала по темата “Eднакви триъгълници” 23.76kb. 1 стр.

8 Видове данни от ускорени тестове
Данните от ускорените тестове могат да бъдат разделени на два вида. А именно, характеристиката на продукта която ни интересува е 1 живот или 2 някакъв друг вид мярка за работата на изделието, като издръжливост на опън или еластичност 55.4kb. 1 стр.

Тема шумова температура на системите и техните елементи
Всеки двуполюсник, намиращ се при температура т и характеризиращ се със сумарно съпротивление R, може да бъде заменен с нешумящо съпротивление, последователно на което е включен генератор на шум (фиг. 1) 78.67kb. 1 стр.

„Какво е истина? пита Пилат Христос и, без да изчака отговора, излиза
Този въпрос има отговор, макар Пилат да не вярва, че може да има една истина за всички 15.76kb. 1 стр.Тази активност е увод към безкрайните процеси. Това се достига чрез прилагане методa на изчерпването (метода на Евдокс Архимед) за пресмятане лицето на единичния кръг
Тази активност е увод към безкрайните процеси. Това се достига чрез прилагане методa на изчерпването (метода на Евдокс – Архимед) за пресмятане лицето на единичния кръг 104.55kb. 1 стр.

Лекция 18 §18. Вероятност на събитие. Схема на Бернули Случайни събития
В подобни ситуации е полезно да имаме някаква обективна представа относно шанса за сбъдване на едно събитие, която задача води до определяне на понятието вероятност, което ще дефинираме по-нататък заедно с нужните за целта детайли 483.48kb. 1 стр.

Литература Сервантес. „Дон Кихот сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система
Задължителност и свобода при избора на езикови средства в научния стил. Терминология 65.27kb. 1 стр.

Проект bg051PO001
Вълшебството на хартията и боичките", клуб "Славейчета",ателие" Европейска кухня,хранене и здраве",клуб" Приятели на словото"клуб"Здрави малчугани",клуб"Изготвяне на интерактивни презентации,чертежи на геометрични фигури и видеоклипчета" 347.08kb. 1 стр.

Е представено в пет дяла. Изучава се събиране и изваждане на числата до 100, таблично умножение и деление, ред на действията, видове триъгълници, понятия за време
Учебното съдържание по зип – математика е представено в пет дяла. Изучава се събиране и изваждане на числата до 100, таблично умножение и деление, ред на действията, видове триъгълници, понятия за време 125.65kb. 1 стр.

Автомобил за пожарогасене лек тип ( агвп 1000/ 100), клас L, категория 2
Съгласно изискванията на en 1846-1 на пожарен автомобил лек тип клас L категория 2 498.85kb. 1 стр.