Нсорб депутатите забраниха сделките и строителството върху държавни земи по Черноморието
Троителството в зоните “А” и “Б” на държавните земи по Черноморието, след като миналата седмица се отказа от идеята да замрази събарянето на незаконно построени сгради в урбанизирани територии 705.23kb. 3 стр.

Изискванията за качество на зеления фасул се отнасят за културните сортове от вида Phaseolus vulgaris L. и Phaseolus coccineus L., предназначени за консумация в прясно състояние
Зеленият фасул от всички класове, отговарящ на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъде 68.43kb. 1 стр.

Уважаеми дами и господа
Информираме Ви, че разпространението на местна малария в съседна Турция все още продължава да е сериозен проблем. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни 11.51kb. 1 стр.

Организиран график за двустранни бизнес срещи с предварително избрани китайски фирми
Правителството на провинция Дзилин, Китай и Клуб за развитие на евро-китайското предприемачество ”mecec” 39.72kb. 1 стр.

Въведение
Международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (icf) 299.37kb. 1 стр.

За допускане до изпит се представя курсов проект
Методи на оценяване: изпит. За допускане до изпит се представя курсов проект. Самият изпит включва писмен тест и устно обсъждане на изследваните казуси 59.53kb. 1 стр.


Обикновено сесия за незабавни съобщения се започва, като щракнете двукратно върху името на даден контакт в списъка с контакти
В office Communicator можете да започнете сесия с незабавни съобщения с един контакт, с няколко контакта 96.57kb. 1 стр.

Гласуваният на 30 май 2013 г състав на Бюрото на Съвета по иновации
Йосиф Аврамов – председател на ус на Консултантски център по европпейски програми „Люлин”, член на ус на бтпп, Съпредседател 8.38kb. 1 стр.

Доклад на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Относно
Относно: разглеждане на Доклада на Комисията по Позитивен лекарствен списък във връзка с Решението на Комисията по здравеопазването от 22 януари 2009 г 36.85kb. 1 стр.


Асоциация за европейско партнорство /аеп
Във връзка с изпълнението на проект „Активни и стабилни структури на сго за по-ефективна и прозрачна администрация по опак асоциацията за европейско партньорство подготвя Информационен пул за сдруженията с нестопанска цел в областите София-град и 17.47kb. 1 стр.

Кореспонденция по линия на контрареволюционни остатъци
Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1274.81kb. 7 стр.

Магдалена Василева
Асистент по японски език в Катедра “Класически и източни езици и култури”, Японски център 31.48kb. 1 стр.Народните обработки, с които Смесеният хор „Петко Стайнов" към Народно читалище „Искра 1860" се представи по време на турската си визита в град Кючюк кую, изуми публика и колеги
Мария Колева. По думите й казанлъшките хористи на вечерното надпяване с колеги от гр. Счечин – Полша, край огън на брега на Егейско море предизвиква невероятен възторг 12.58kb. 1 стр.


Данни за компанията
Вид на компанията (производител, вносител/дистрибутор/потребител надолу по веригата, организация по оползотворяване и рециклиране и др.) 619.19kb. 3 стр.

Радио fm+ отново провокира слушателите си. Подарява им билети за концерта на Елтън Джон в София
Музикалното Радио fm+ е готово да зарадва още свои слушатели, само дни след като тридесет и седем щастливци спечелиха пари в играта "Не казвай ало" 12.92kb. 1 стр.