Термохимия доц. Г. Велинов
Част от химичните процеси се провеждат, за да се използва енергията, която се отделя при тяхното протичане 67.68kb. 1 стр.

Аминокилселините имат обикновено тривиални названия, свързани с обекта от който за пръв път са изолирани или с някои техни свойства
Аминокарбоксилните киселини, често наричани аминокиселини, могат да се разглеждат като производни на карбоксилните киселини, в молекулите на които един, два или повече водородни атома са заместени с аминогрупи 106.46kb. 1 стр.

Най-често задавани въпроси за reach от индустрията Април 2008 Версия 1 Публикувана на 9-ти април 2008 на страницата на echa преведена на 5-ти юни 2008
Седалището на echa е поместено в Хелзинки, Финландия и ще управлява процесите на регистрацията, оценката, разрешаването и забрната на химични вещества за да обезпечи последователността на протичане в страните от ес 485.38kb. 3 стр.

Истории без особена причина” изложба фотографии от Сирия, Сомалия, Израел и Палестина на Елена Йончева и Николай Николов
Откриване: 27 февруари (сряда) от 19. 00 часа в галерия сутерен на ФотоСинтезис Арт Център 29.71kb. 1 стр.

Стопански факултет
Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа 23.27kb. 1 стр.

За задължителна професионална подготовка
Учебната програма е предназначена за всички професии от направление Електротехника и енергетика, в учебния план на които е включен предмет Електротехника 132.73kb. 1 стр.

На избрани нерецензирани научни трудове
Дв брой 29 от 2013 г за заемане на академичната длъжност „професор” в областта висше образование „Здравеопазване и спорт", по професионално направление „Медицина", научна специалност „Онкология” с шифър 03 354.81kb. 3 стр.

Конспект по Аналитична химия
Предмет и задачи на аналитичната химия и на фармацевтичния анализ. Основни принципи на качествения и количествен анализ 32.94kb. 1 стр.

Европейската комисия предлага общи правила срещу самоделните експлозиви
С регламента се цели намаляване на опасността от нападения, извършени със самоделни експлозиви, като по този начин се повиши сигурността на европейските граждани. Освен това за производителите и търговците ще има еднакви правила в 25.04kb. 1 стр.

3 Обработка на асептична рана. Сваляне на конци
Трябва да има прилепналост на ръбовете, да няма признаци на инфекция (зачеряване, подуване, затопляне, екскреция и нарушена функция на участъка), да липсват чужди тела или хрусти 37.98kb. 1 стр.

Справка Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител, на един преподавател на потд
Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител, на един преподавател на потд 75.65kb. 1 стр.

На основание План за контролната дейност за 2013 г на риосв пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите е извършена проверка на 23. 01. 2013 г на „Карбол еоод, с
На основание План за контролната дейност за 2013 г на риосв – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите е извършена проверка на 23. 01. 2013 г на „Карбол” еоод, с. Красново, община Хисаря 27.94kb. 1 стр.

Водеща организация тема на проекта
Резултати от конкурс „насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” 152.28kb. 1 стр.

Издадена от министъра на строителството и архитектурата и председателя на Комитета за култура, обн., Дв, бр. 48 от 21. 06. 1983 г
Наредба №18 за задачите, правата и задълженията на главния архитект и главния художник 192.16kb. 1 стр.

Title: анализ на въздействието на водохимичния режим на топлоносителя по първи и втори контур на пгв-1000 върху колекторите и топлообменните тръби
Тал в пг по І и ІІ контур са свързани с частичното или цялостно разграждане на кристалната решетка на метала, което води до промяна на свойствата му и от тук до промяна на цялостта на границата между І и ІІ контур 17.78kb. 1 стр.

Водно почистване
Като метод lanadol на фирма kreussler, събира все повече почитатели и в повечето случаи, се използва като допълнение към разтворител, хлориран или силиконов въглеводород или самостоятелно 165.83kb. 1 стр.


Bbs (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата 232.09kb. 1 стр.

Сърдечна недостатъчност (проф д-р Ф. Николов) 9 Остра сърдечна недостатъчност (проф д-р Ф. Николов) 17 Ритъмни и проводни нарушения (доц д-р М. Токмакова) 21 Белодробно сърце
59 Стабилна стенокардия (проф д-р Ф. Николов) 66 Нестабилна стенокардия (проф д-р Ф. Николов) 70 Миокарден инфаркт (доц д-р М. Токмакова) 73 Артериална хипертония (проф д-р Ф. Николов) 80 Миокардити 98.31kb. 1 стр.

”Българската наука или
Димитър Ненов: Добър ден. Аз съм бивш член на Президиума на вак. Искам да подкрепя тезата на академик Кендеров 14.37kb. 1 стр.