Програмата за промоция на европейски млечни продукти, произведени в България, бе представена с щанд на изложение в Дубай
Търговско-икономическите отношения на България с Обединените Арабски Емирства (оае) датират от 1971 г., като придобиват постоянен характер след 1975 г 25.25kb. 1 стр.

Г е връчен на Емилия Радкова Масларова одитен доклад
Емилия Радкова Масларова одитен доклад №0600003606 от 30. 01. 2007 г за извършен програмен одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост в Министерство на труда и социалната политика за периода 7.12kb. 1 стр.

По висша държавна администрация
Министерският съвет и неговата администрация. Главен секретар на Министерския съвет 17.92kb. 1 стр.Общинанесебъ р отдел „Местни данъци и такси”
Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч до 12,00ч и от 13,00ч до 16,30ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от допк изх.№94-00-952/15. 02. 2013г. /ПД000679/2013г 25.27kb. 1 стр.

Г е връчен на Емел Етем Тошкова, заместник министър председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, одитен доклад
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии по предотвратяване на последствията от бедствия и аварии за периода от 01. 07. 2006 г до 30. 06. 2007 г 7.07kb. 1 стр.

Екскурзии по желание срещу допълнително заплащане Залез в Ия
По пътя за Ия ще спрете в Имеровигли, за да се насладите на прекрасната гледка към Калдерата. Ия ще Ви вдъхнови и очарова с красивия си пейзаж и великолепния пурпурен залез над морето. Връщане около 30 минути след залеза 26.54kb. 1 стр.

Формуля р за регистрация на фирми /работодатели участващи на специализирана трудова борса/ Общи данни
За регистрация на фирми /работодатели участващи на специализирана трудова борса 20.56kb. 1 стр.

Груп Чалъшмаларъ ичин Сорулар ве Матеряллер
Ефеслилер мектубу херхалде садедже о касабая деил, факат ондан сонра башка касабалара да гьондерилмек ичин язълдъ. Бу, Павлус ичин нормал бир метод иди 292.88kb. 1 стр.

Училището ни взе участие в инициативата на община Пловдив "Елха с професия"
В центъра на града ни бяха представени елхи, изработени от ученици от професионални гимназии 7.61kb. 1 стр.

5. кону: Тембеллик ве чалъшканлък
А бе не япайъм, евде беш тане боğаз вар. Хепси де екмек истерлер.” – ама ючюнджюсюню сордуğум заман бана гюлюмсейерек джевап верди: „Бак биз бурада бир хастане япъйоруз. Битти ми, бурада чок кишинин джанларъ куртаръладжак 52.32kb. 1 стр.

Обявен със Заповед №72/ 12. 04. 2013 г
Заповед №72/ 12. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата за заемане на длъжност в дирекция “Одити на изпълнението” 15.57kb. 1 стр.

Програма за държавното посещение на Президента на Републиката и г-жа Първанова в кралство швеция
Двустранни срещи или посещение на шведски фирми, организирани от Бизнес съветът на Швеция 17.84kb. 1 стр.


Качество и произход доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката
Качество и произход – доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката 18.01kb. 1 стр.