Хранене през пролетта
Нормалните функции на имунната система се поддържат от витамините и минералните вещества. Намаленият прием на тези вещества води до влошаване на общото състояние на организма, т е получава се авитаминоза 30.42kb. 1 стр.

Универсален микрочип за детекция на патогени и техни токсини в питейни води
Ценова оферта на Медицински консумативи по проект универсален микрочип за детекция на патогени и техни токсини в питейни води 129.5kb. 1 стр.

Разгадават тайната на молекулата на живота
Мащабно международно проучване на молекулата на живота има за цел да открие ново поколение лекарства, които да изместят досегашните антибиотици 54.33kb. 1 стр.

Белтъци. Структурни нива на организация на белтъците. Глобуларни белтъци миоглобин и хемоглобин. Особености в структурата, свързани с функцията им. Хемоглобинопатии
Белтъци. Структурни нива на организация на белтъците. Глобуларни белтъци – миоглобин и хемоглобин. Особености в структурата, свързани с функцията им. Хемоглобинопатии 46.59kb. 1 стр.

Програма по дисциплината: " електромагнитна съвместимост " Включена в учебния план на специалността
Изучаването на този материал ще даде възможност на студентите да се запознаят с основите на прогнозирането на електромагнитната съвместимост на радиоелектронните устройства 68.89kb. 1 стр.

Проект наредба за третиране на биоотпадъците глава първа общи разпоредби ч
Псов от населените места, които не отговарят на критериите за качество по Приложение 1, таблица А1-3 и които се управляват в съответствие с наредбата по чл. 43, ал. 6 от зуо 697.57kb. 5 стр.

Занятие „Фактори и условия, определящи въздействието на електрическия ток върху човека
Занятие „Фактори и условия, определящи въздействието на електрическия ток върху човека” 158.27kb. 1 стр.

На всички, посещаващи паркове, градини и други рискови за ухапвания от кърлежи места
Обикновено паразитите се активизират в началото на април и са жизнени до края на септември. През м май тяхната численост се повишава 62.74kb. 1 стр.

Националeн музей на българското изобразително изкуство
Станислав Доспевски, Николай Павлович, Иван Лазаров и Ненко Балкански и кадри за изложби от кинопрегледи 12.68kb. 1 стр.

Колоквиум и тест (пред квестори) върху обща рецептура на лекарствените форми, обща фармакодинамка и обща фармакокинетика на лекарствата и тест
Аудиторен тест върху обща рецептура и обща фармакология в края на съответната лекция 42.62kb. 1 стр.

Биологически факултет
Биология” и една от модул „Английски език”; една в VІ семестър от модул „Методика на обучението по биология; една в VІІ семестър от модул „Методика на обучението по английски език, и по желание – факултативни 27.45kb. 1 стр.

Шест дни поход в танзания
Рано сутринта ще ви вземат от вашия хотел в Аруша. Приготвяне на обяд за пикник и пътуване до Национален парк на езерото Маняра за целодневно сафари с джип за наблюдение на дивите животни. Вечеря и нощувка във вила Lake Manyara Wildlife 41.36kb. 1 стр.


Всичко около нас е природа”- ’Чудесата на Биологията’’
Всяка от тях съдържа по 4 отговора, един от които е верен. Отбележете с ‘’X’’ верния отговор. Той се оценява с по 1 точка. Задача 16,17,18,19 и 20 са със свободен отговор и се разработват на посочените места в съответната задача 52.24kb. 1 стр.

Приложение №1 норми и райони за паша и ползване на сено
Светица, Пашовица – Кръвенишко дере, Кадемлия, Лабодалъка – Голяма Равна, Сръбча, Червена локва, Градишки солища 24.63kb. 1 стр.

Certificado veterinario para la ue / Ветеринарен сертификат за ec
Образец на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат за определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за изпращане в Европейския съюз от трети страни 143.89kb. 1 стр.

Европейски формат на автобиография лична информация
Клетъчен граничен комплекс и контактни взаимодействия, Контролни механизми на клетъчната пролиферация, Сигнални пътища в клетката, Защитни механизми от увреждане на еукариотната клетка, Клетъчни патогени, Вирусология, Клетъчно култивиране 37.7kb. 1 стр.

Закон за биологичното разнообразие
Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби / Чл. 121 130 863.89kb. 4 стр.


{peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
Относно: Петиция 0631/2012, внесена от Tiago Guimarães, с португалско гражданство, относно нови биотехнологии, позволяващи сперма от еднокопитни животни да бъде събирана и съхранявана следсмъртно при ниски температури 44.18kb. 1 стр.